Kristoffer Tjærnås – Curriculum Vitae


Utdannelse ::
1999 - 2002
Datalinjen, HiO Ingeniør avd.
1996 - 1997
Universitetet i Oslo, Realfag
1995 - 1996
Allmennefag ved Bjørknes privatskole, Ålesund
1992 - 1995
Allmennefag med realfag-fordypning ved Frydenberg VGS, Fredrikstad

Arbeidserfaring ::
2008 -
NUPI
IT Rådgiver
2007 -
NUPI
Webmaster
2002 -
NUPI
IT konsulent
2002
Skolelinux
Utvikler, hovedprosjekt
1999 - 2001
ICL / Fujitsu Invia
Helpdesk, IT konsulent
1998 - 2000
Norsk Form
Siviltjeneste, IT medarbeider, Webredaktør
1997 - 1999
Forlagsentralen
lagerarbeider, vikar

Datakompetanse :: Programmering
PHP
******
omlag 9 års erfaring, web og cli
Perl
*****
cgi, shell, parsing, regexp, sockets, databaser, cpan
HTML, tpl [eZ, Smarty, phpBB]
******
Lagde min første webside i 1995
CSS
******
 
Javascript
******
json, ajax, jquery, prototypejs, scriptaculous
SQL
*****
MySQL, Firebird/Interbase og noe MSSQL
Java, JSP, XSL, XML
****
Utdannet i Java. XSL benyttet i web-maler på NUPI fram til 06
C++
****
Ekstrafag på HiO. Brukt i MUD-utvikling.
Tcl & Tk
**
Lagde i sin tid noen grensesnitt mot Linux shell-programmer
Delphi
***
Utviklet program for innsamling av hardware og software data
Basic, Visual Basic, VBScript
**
Interessen for programmering startet med C64 Basic på 80-tallet

Datakompetanse :: Software
Linux (Debian, Ubuntu)
******
Hovedprosjekt for Skolelinux, drift av LAMP-stack på NUPI 3 siste år, foretrukken utviklingsplatform siden 2002
Microsoft Windows Server
*****
Drift av NT4, 2000, 2003 Server + Exchange
Microsoft Windows Desktop
*****
Inngående bruk 3.11, 9x, 2000, XP, Me. Erfaring med Vista og 7
Apple Mac
**
Noe brukerstøtte og konfigurasjon
Apache
*****
Drift av Apache på Linux og Windows
IIS, Tomcat
***
Drift av IIS og Tomcat 2002 - 2005?
MySQL
*****
Enkel drift. Migrering. Utvikling i PHP, Perl, Delphi, Java.
MSSQL, Firebird/Interbase
***
Enkel drift og webutvikling i PHP
CVS, Subversion
***
Enkel drift. Aktiv bruker.
Komodo Edit, Geany, Vim
******
Foretrukne programmer for utvikling
PhotoShop, Gimp
****
Foretrukne programmer for designelementer

Språk ::
Norsk
Morsmål
Engelsk
Bra
Tysk
Noe

Interesser / hobby / fritid ::
Webutvikling, programmering, akvarium, gjøre ting med familien

Referanser ::
Referanser oppgies på forespørsel

foto
Personalia ::
navn
Kristoffer Tjærnås
fødselsdato
25.12.1975
tlf
91 85 89 97
e-post
kt@nupi.no
adresse
tandbergveien 38, 1929 auli
sivil status
gift, 2 barn - Emma(8), Andrea(5)

tcl/tk tpl vbs uml php html perl java sql vb basic xsl bash javascript c++ jsp css delphi

scriptaculous mssql active directory codeigniter ajax iis prototypejs tomcat jquery phpbb interbase firebird ez publish seo mysql w3c json mvc analytics wmi apache

opera ubuntu 7 geany apple mac debian linux nt4 internet explorer windows 3.11 xp subversion office photoshop komodo gimp vista cvs safari vim exchange firefox chrome